RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLEANER SJ Zakład Sprzątania Bukowski, G.Misiewicz z siedzibą przy ul. Mazurskiej 10, w Elblągu 82-300, tel. 552340340, adres e-mail: cleaner@cleaner.pl.
  1. Celem zbierania danych jest podjęcie działań przed realizacją usługi na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizację usługi, której strona jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań przed realizacją usługi na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizację usługi, której strona jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.
  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.